• I Norge er bedriftskattesatsen 27 prosent. Dette gjør Norge til et mindre attraktivt land å investere i fordi skatten på overskuddet er for høy. I vår region, der vi har et stort innslag av utenlandsk eierskap i næringslivet, er dette særlig viktig, skriver artikkelforfatteren.  FOTO: Tore-André Baardsen

Skattereform for nye arbeidsplasser

Vi står midt oppe i en tid med store endringer i det regionale næringslivet.