• Fleire studiar har vist at det er lett for openbart rusa menneske å få servert alkohol og at alkoholsal og skjenking til mindreårige føregår i stort omfang, skriv innsendaren. Gode skjenkerutinar er eit verkemiddel for å redusera skader knytt til alkoholbruk. FOTO: NTB SCANPIX

Førebygging verkar

Førebyggjande arbeid er framleis for mykje festtaleprat.