Hjelp til selvhjelp

Entreprenørskap og verdiskaping på Sørlandet må honoreres.