• Arkeologer i arbeid der den nye traseen av riksvei 9 skal bygges, mellom Sandnes og Harstadberg i Valle. FOTO: Johs. Bjørkeli

Viktig veikamp

Det er viktig for både Setesdal og resten av landsdelen at regjeringen bevilger penger til neste etappe på riksvei 9 i statsbudsjettet.