• Agderprosjektet skal gjennom økt voksenkontakt, lek og medvirkning stimulere tallforståelse, språk, selvregulering og sosiale ferdigheter hos femåringer i barnehagen, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Agderprosjektet

Hva er Agderprosjektet?

Utgangspunktet for Agderprosjektet er «leken læring» – som inkluderer både fri lek og veiledet lek.