• Oslo domkirke og blomsterhavet utenfor ble et viktig samlingspunkt i dagene etter 22. juli 2011. FOTO: Johansen, Erik

Kirkens rolle i sorgen

Det blir feil å kritisere Den norske kirke for å åpne dørene etter store katastrofer. Men det offentlige bør i sine beredskapsplaner også legge til rette for andre tilbud.