• LÆRESTED: Ansgarskolen er en av landets største kirkelige læresteder og har i dag cirka 270 studenter. På bildet: rektor Harald Nygaard med skolen i bakgrunnen. FOTO: ARKIV

Ansgarskolen i 100

Jubileum: Skolen spiller en viktig rolle i Kristiansand. Med nesten 30 årsverk og alle sine studenter er den et ikke uvesentlig bidrag til byens økonomi.