EU inviterer Israel til forskning og nyskapning

EUs Horizon 2020 vitenskaps— og forskningsprogram har invitert Israel til å delta i dette prosjektet.