Men vil vi være med?

Jeg lurer på om ordføreren i Kristiansand har spurt innbyggerne i nabokommunene, om de vil med i en storkommune.