Heller jobbe midlertidig enn på trygd

Det rustes til kamp mot den blåblå regjeringens ønske om innføring av midlertidige ansettelser.