• Artikkelforfatteren etterlyser politiske partier som setter arbeidet mot vold og overgrep mot barn som en av sine viktigste fanesaker i neste valgkamp. FOTO: Scanpix

Politisk handlekraft for redde barn

Kjære politiker: Det er farlig å bli utsatt for vold og overgrep. Spesielt når det skjer gjentatte ganger.