Bedre lærere

Strengere opptakskrav til lærerutdanningen er veien å gå. Men først må yrket gjøres mer attraktivt.