Ebleslang

Eblet kjennes som kjølende fløyel mod fingertuppene, ein myg kapsel med rosenfrø, som tidvis faller langt fra stammen.