• Artikkelforfatterne er også kritiske til prosessen som universitetsledelsen har kjørt. Slik de tolker situasjonen, er det minimal støtte til fusjonen ved UiA. FOTO: ARKIV

Kjøttvekt er ikke alt

Vi ønsker ikke å snakke ned Høgskolen i Telemark, men det er en kjensgjerning at UiA og HiT på mange måter er forskjellige.