• Vi synes ikke at en tilrettelegging for en total økning i antall enkeltreiser på nærmere 80 prosent er å anse som en «mindre endring» av kommuneplanen, skriver artikkelforfatterne. Bildet viser skisse av NOVs planlagte kontorlokaler på Støodden. FOTO: DOTS AS

Desinformasjon rundt parkeringsnormen?

Hva er det med Kristiansand kommune og dens administrasjon og politikere når det gjelder revideringen av parkeringsnormen? Vi aksepterer at vi ikke får gjennomslag når argumentasjonen er ærlig og redelig. Men når sentrale politikere farer med desinformasjon, blir vi oppgitt og må si fra.