• På øvre og nedre Slettheia er det omkring 500-600 boliger. 25 av disse er kommunale. Dermed er det rett og slett innvandrere og barn av disse som ønsker å bo i bestemte områder og søker seg dit, og verken Arbeiderpartiet eller bystyret kan bestemme hvor noen skal velge å bo. Folk må få bo hvor de vil, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland

Ingen gettofisering i Kristiansand

Da jeg leste Fædrelandsvennen 24.11.15 ble jeg litt overrasket.