Blått lys for distriktsbonden

I Agder og ellers i distrikts Norge har jordbruket stor betydning. Derfor deler vi en dyp uro for de radikale, sentraliserende grepene som ligger i regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret.