Møte med ny viten

Valerie Kubens' lørdagskommentar (18. januar) skal i følge Harald Gundersens innlegg (25. januar) "gjengi på en glimrende måte den åpenbare konflikten mellom kirken og nye sannheter".