Endelig rettferdighet?

Fremskrittspartiet har i all sin levetid høylydt og sterkt kritisert "de andre" for å underregulere alderspensjonen i forhold til den generelle lønnsutvikling, levekostnadsindeks, samt den generelle velstandsutvikling.