Strategi for bærekraftig bruk

Det arbeides intensivt for å legge strategier for omdanning av vernesonene langs Vest-Agder-kysten til nasjonalpark og dermed også endre vernestatusen for nåværende landskapsvernområde.