• ABUP er usikre på om det er grunnlag for å hevde at det er for få barn som får ADHD-diagnosen i Vest-Agder, skriver artikkelforfatterne. Barn i Vest-Agder blir i langt mindre grad henvist med mistanke om ADHD. FOTO: SCANPIX

Tallenes UKLARE tale

Forekomst av ADHD-tilstand hos barn i Vest-Agder bekymrer enkelte fagfolk og interesseorganisasjoner.