• Reservasjonsdebatten er ikke en omkamp om abortloven, slik vi kan få inntrykk av, skriver innsenderen. Den innebærer ingen endring i abortloven. FOTO: ARKIV

Samvittighetsfriheten beskytter oss alle

Avtalen mellom regjeringspartiene og KrF som sikrer fastleger en reservasjonsmulighet i forhold til henvisning til abort er kraftig debattert den siste tiden.