• Hvis ønsker om reservasjon vil øke, bør vi begynne å spørre etter hva slags argumenter som bør tillegges mest vekt, skriver artikkelforfatteren. Leger er i utgangspunktet gitt et samfunnsmandat de skal forvalte, og kan ikke ut fra eget verdisett velge fra eller til arbeidsoppgaver utelukkende ut fra hva de selv finner rett. FOTO: SCANPIX

Reservasjonsrett til besvær

Legers reservasjonsrett er satt på dagsorden. Flere kommentatorer peker på at dette er en debatt om abort.