• Hensyn til barnets beste er tilsidesatt, og i god byråkratisk ånd har fokus utelukkende vært oppfyllelse av måltall, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Lillesand under en aksjon for å vise medfølelse med tvangsutsendte Shaimaa, hennes familie. og andre utsendte asylbarn. FOTO: Kjartan Bjelland

Tvangsutsendelse - barnets beste?

FNs barnekonvensjon, er en internasjonal avtale som beskytter barns rettigheter.