• Artikkelforfatteren mener at å øke pensjonsalderen når AFP-ordningen skal reforhandles i 2017 er et av tiltakene som må vurderes. FOTO: NTB SCANPIX

En bærekraftig velferdsstat

Norge har gjennom flere generasjoner utviklet en omfangsrik velferdsstat.