Ettersom tiden gikk og blokka har fått stå i fred noen år, ble det slettes ikke så galt som først ble antatt. Nå er vi kommet til 2015 og det er blitt en ny boenhet til i dette område. Helt greit, men: I rekkefølgebestemmelser for detaljregulering av Jaktoddveien for dette område står det tydelig at Vågsbygdveien skal være bygd ut med tilstrekkelig kapasitet fram til Auglandsbukta. Hvor i all verden har de gjort dette? Veien fra Lumber til Auglandsbukta er akkurat den samme som før 2006. Videre står det at Jaktoddveien innenfor planområdet skal opprustes til tilfredsstillende standart iht. teknisk plan før første boenhet (2006) innenfor planområdet tas i bruk.

Jaktoddveien er som den altid har vært, like trang og med elendig veidekke. Sommerstid står det ofte tett med biler på den ene siden, til og med i svingen til Bryggelia. En ufattelig uansvarlig tilstand i en krisesituasjon lenger inn i bukta, båthavna f.eks.

Er det ikke kommune som skal følge opp sine egne bestemmelse? Kom og ta en titt, de som føler ansvar her.