Bibliotek for fremtiden

Kristiansand kommune har forpliktet seg til å satse på Biblioteket.