Klunglands bekymring

Mandag ble regjeringens forslag til endringer i medieeierskapsloven behandlet i Odelstinget.