Historisk vedtak

Den norske kirke må leve med to ulike syn på homofile i partnerskap. Kirkemøtet vedtok fredag at homofile som lever i parforhold kan inneha vigslede stillinger i Kirken. Men det er opp til hver enkelt biskop og det enkelte tilsettingsorgan å bestemme om homofilt praktiserende skal kunne ansettes og vigsles. Det betyr at flere bispedømmer kan komme til å åpne for ansettelser. Andre vil kunne fortsette å si nei.