Farlig nervekrig

Det er bred internasjonal enighet om at Iran ikke må få muligheten til å utvikle atomvåpen. Et ubesvart spørsmål er det likevel hvordan verdenssamfunnet på en effektiv måte kan forhindre at det skjer. Særlig USAs holdning har vært til hinder for å finne en løsning.