Hagen mot resten

Alle de politikere som har bidratt til å holde Carl I. Hagen utenfor regjeringskontorene og vervet som stortingspresident, vil finne mange rettferdiggjørende argumenter i Hagens egne memoarer.