Et levende torv

Kristiansand står i fare for å bli uten torvhandlere. De siste årene er det blitt stadig færre av dem, og nå kan det verdifulle innslaget i bybildet forsvinne helt på grunn av stivbeint byråkrati.