Mulla til besvær

Mulla Krekar-saken har åpenbart mange sider, både juridiske og menneskelige. Men den tydeligste er at den virker provoserende på vanlige folks rettsoppfatning.