Mer fokus på kunst

I stedet for å forsøke å utvikle kunstnere til forretningsfolk, bør Cultiva styrke sin egen kulturkompetanse.