• FOTO: VALENTIN FLAURAUD

Et samfunn uten hemmeligheter

Som journalist er det lett å elske Wikileaks. Kanskje altfor lett?