Landbruk og miljø

Regjeringen har nå pekt ut 20 kulturlandskap i jordbruket som skal tas særskilt vare på. Områdene skal sikres en langsiktig skjøtsel og forvaltning basert på frivillighet.