Religion og politikk

Religion gjør seg gjeldende og hører hjemme i det offentlige rom, og dette kommer selvsagt også til å by på store utfordringer i fremtiden.