Hva vil humanetikere?

Kristne og humanetikere deler verdier og menneskesyn, skriver Anne Torunn Stormo i Fædrelandsvennen 17.12.14.