• Fardalsbakken_laast.jpg FOTO: Jarle R. Martinsen

Styrker trafikksikkerheten på vinterveiene

Utenlandske vogntog med dårlige dekk og sjåfører uten erfaring til krevende norske klima— og veiforhold, har vært en utfordring for trafikksikkerheten i en årrekke.