Høyres NTP-forslag

Jeg ber fylkesleder i Vest-Agder Høyre kommentere Høyres NTP.