Kristiansands kulturstrategiplan 2013-2023

Vi som bor i Posebyen opplever at svært mange turister velger Posebyen som første stopp.