Bedre skoleledere

Det er bred enighet om at skolelederen og læreren er viktigst for en bedre skole.