Ulike blikk på mikrokreditt

Diskursen om mikrofinans formidler en hovedhistorie om et selvhjulpent mulighetssamfunn. Mikrofinans er et slags universalmiddel til utvikling, noe alle – men særlig kvinner – kan dra nytte av.