Demokrati "light"

Et slikt hemmelighetskremmeri kan ikke annet enn å bidra til å rive ned tilliten til kirken og kirkelige organer. Bare kirken selv kan ordne opp i dette.