• setesdalsbanen2.jpg

Uholdbart for Setesdalsbanen

Det påligger foreningen et stort ansvar å sikre videre drift og kapital til den viktige Setesdalsbanen.