Eiendomsskatt til besvær

Oppimot 4000 boligeiere i Kristiansand har klaget på eiendomsskatten etter den mye omtalte omtakseringen. Ut fra en rekke eksempler som er fremkommet i media og på folkemøter, kan det da også se ut som om både eiendomsregisterets opprinnelige faktagrunnlag og selve takseringsprosessen har vært preget av utillatelig mye slurv.