Felles innsats

Bistandsorganisasjonene ber om penger til hjelpearbeidet på Haiti. Men for de som ønsker å gi, er det vanskelig å orientere seg blant alle organisasjonene.