Alle de gode forsettene

Mange skjeler til andre som skinner av suksess; i stedet for å bruke sine muligheter til å erfare egne uventede evner og krefter.