De gode venners lag?

Har du hørt på maken til lettsindig omgang med skatte— og avgiftspenger.