Barns levekår

Det er sannelig på tide at barns levekår på Agder blir kartlagt.